Contact: +32 11 71 76 10 | info@carandbutler.be

Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle klanten, reizigers en personen die de dienst personenvervoer van Car & Butler Services gebruiken.
 2. Aanvragen voor het vervoer van personen naar luchthaven, treinstation of andere locatie, gebeuren uitsluitend per mail, via de website of per fax. Slechts mits onze instemming kan een aanvraag telefonisch gebeuren. In dit geval zijn wij niet verantwoordelijk voor misverstanden.
 3. Bij reservatie dient de klant alle gegevens te bezorgen die betrekking hebben op het aangevraagde vervoer. Dit bevat o.a. de juiste naam, adres, gsm- of telefoonnummer, bestemming, data en tijdstippen van het vervoer, aantal personen. Voor luchthaven- of station vervoer houdt dit ook in, het vlucht- of treinnummer van de aankomstreis.
 4. Bij foutieve of ontbrekende communicatie van de gegevens vermeld in artikel 3, kan Car & Butler Services niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet (tijdig) uitvoeren van het vervoer.
 5. Een reservatie is pas geldig na een bevestiging van ons.
 6. Car & Butler Services is in geen enkel geval verantwoordelijk voor vluchtvertragingen, verkeerde boekingen of informatie en de hierdoor eventuele extra aangerekende kosten.
 7. Tolkosten zijn altijd extra te betalen door de klant tenzij anders vermeld op de offerte.
 8. Facturen zijn betaalbaar 30 dagen na ontvangst. Bij niet betaling op de vervaldag zal er van rechtswege en zonder enige vorm van ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding worden aangerekend van 10% op het totaal bedrag. Klachten of bezwaren moeten maximum 8 dagen na ontvangst van de factuur aangetekend worden doorgegeven om geldig te zijn.
 9. Car & Butler Services benadrukt haar professionele ingesteldheid om al het mogelijke te doen om personen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen. Car & Butler Services zal echter in geen enkel geval enige aansprakelijkheid op zich nemen wegens het niet tijdig afleveren van goederen of personen op het vooropgestelde tijdstip op de plaats van bestemming. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het maximale bedrag van de transfer ongeacht de omvang van de direct aanwijsbare schade. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.
 10. Car & Butler Services kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden, voor enige schade door overmacht zoals files, wegenwerken, stakingen, weersomstandigheden, …
 11. Bij annulatie zal het totaalbedrag in rekening gebracht kunnen worden.
 12. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen geldig wanneer ze door Car & Butler Services schriftelijk werden bevestigd.
 13. Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt zijn bevoegd om kennis te nemen van de mogelijke geschillen.

BoekingsVoorwaarden

Heenreis

 • De chauffeur haalt u om het afgesproken uur op. Gelieve 5 min voor vertrek klaar te zijn.
 • Indien er 15 min na het afgesproken uur nog geen chauffeur aanwezig is, gelieve ons dan te contacteren op het nummer +32 (0)11 71 76 10 (24/7 bereikbaar voor noodoproepen na kantooruren).

Terugreis van Zaventem

 • Als we u ophalen op de luchthaven van Brussel kunt u ons vinden aan de Java Coffee Corner met een Car & Butler Services logo of een bordje met uw naam erop.
 • Wijzigingen in de vluchturen zullen door ons gecontroleerd worden via de website van de luchthaven, u hoeft deze niet aan ons te melden. Annuleringen van de vlucht die wij niet op de website kunnen zien, echter wel. Telefoonnummer +32 (0)11 71 76 10.

Terugreis van Charleroi Airport

 • De chauffeur zal u ontmoeten aan het TUI reisshop/verkooppunt in de aankomsthal van de luchthaven.
 • Zorg ervoor dat u ons informeert over eventuele vertragingen en annuleringen via telefoonnummer +32 (0)11 71 76 10.

Algemene regels

 • Het is zeer belangrijk om de juiste vluchtinformatie door te geven bij reservatie.
 • Wij vragen u om ons te melden als u vertraging oploopt door verloren bagage, gemiste vluchten, vertraagde doorgang vluchten etc.. Wij volgen de aankomstvluchten op, dus in normale omstandigheden zien wij kleine vertragingen via de vluchtinformatie op het internet.
 • Gelieve ons steeds een mobiel nummer van de reizende persoon te bezorgen, en omgekeerd ook ons noodnummer aan hun. Zo kan er efficiënt ingegrepen worden bij eventuele wijzigingen, vertragingen, etc.
 • We gaan uit van een normale bagage per persoon. Indien er speciale wensen of zorgen zijn, of u heeft extra bagage, skimateriaal, een rolstoel, enz. gelieve dit te melden bij de reservatie.

Betalingen

 • Bedrijven ontvangen één gedetailleerde factuur 2x per maand (De 15 & laatste dag van de maand). Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na ontvangst.
 • Particuliere passagiers betalen (per rit) contant aan de chauffeur. Indien men per creditkaart wenst te betalen moet dit op voorhand worden medegedeeld.
  Er kunnen extra kosten gerekend worden door C&B voor betaling via creditkaart.

Klachten/Opmerkingen

Klachten of opmerkingen over onze service. Aangezien wij de beste service aan onze klanten wensen te geven vernemen wij graag van u uw klachten en opmerkinen. Via het volgende document kan u deze aan ons overmaken. Door het bezorgen van dit document kunnen wij onmindelijk onze diensten met uw feedback nog verder verbeteren. 
Download het klachtenformulier